Typické počasie v Canillo, Andorra 🇦🇩

Priemerná denná a nočná teplota v Canillo

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Canillo

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň