Typické počasie v Sisiane, Arménsko 🇦🇲

Priemerná denná a nočná teplota v Sisiane

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Sisiane

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň