Typické počasie v Paradere, Aruba 🇦🇼

Priemerná denná a nočná teplota v Paradere

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Paradere

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň