Typické počasie vo Villachu, Rakúsko 🇦🇹

Priemerná denná a nočná teplota vo Villachu

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky vo Villachu

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň