Typické počasie v Llallagua, Bolívia 🇧🇴

Priemerná denná a nočná teplota v Llallagua

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Llallagua

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň