Typické počasie v Santa Cruz, Bolívia 🇧🇴

Priemerná denná a nočná teplota v Santa Cruz

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Santa Cruz

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň