Typické počasie v Maunatlala, Botswana 🇧🇼

Priemerná denná a nočná teplota v Maunatlala

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Maunatlala

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň