Typické počasie v Tlhareseleele, Botswana 🇧🇼

Priemerná denná a nočná teplota v Tlhareseleele

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Tlhareseleele

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň