Typické počasie v Serii, Brunej 🇧🇳

Priemerná denná a nočná teplota v Serii

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Serii

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň