Typické počasie v Tiku, Kamerun 🇨🇲

Priemerná denná a nočná teplota v Tiku

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Tiku

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň