Typické počasie v San Rafaeli, Kostarika 🇨🇷

Priemerná denná a nočná teplota v San Rafaeli

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v San Rafaeli

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň