Typické počasie v San Ramone, Kostarika 🇨🇷

Priemerná denná a nočná teplota v San Ramone

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v San Ramone

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň