Typické počasie v Grand Fond, Dominica 🇩🇲

Priemerná denná a nočná teplota v Grand Fond

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Grand Fond

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň