Typické počasie v masakre, Dominica 🇩🇲

Priemerná denná a nočná teplota v masakre

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v masakre

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň