Typické počasie v St. Joseph, Dominica 🇩🇲

Priemerná denná a nočná teplota v St. Joseph

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v St. Joseph

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň