Typické počasie v Jõhvi, Estónsko 🇪🇪

Priemerná denná a nočná teplota v Jõhvi

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Jõhvi

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň