Typické počasie v Karksi-Nuia, Estónsko 🇪🇪

Priemerná denná a nočná teplota v Karksi-Nuia

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Karksi-Nuia

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň