Typické počasie v Maardu, Estónsko 🇪🇪

Priemerná denná a nočná teplota v Maardu

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Maardu

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň