Typické počasie v Pärnu, Estónsko 🇪🇪

Priemerná denná a nočná teplota v Pärnu

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Pärnu

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň