Typické počasie v Sindi, Estónsko 🇪🇪

Priemerná denná a nočná teplota v Sindi

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Sindi

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň