Typické počasie v Mek'ele, Etiópia 🇪🇹

Priemerná denná a nočná teplota v Mek'ele

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Mek'ele

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň