Typické počasie vo Vaira'o, Francúzska Polynézia 🇵🇫

Priemerná denná a nočná teplota vo Vaira'o

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky vo Vaira'o

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň