Typické počasie v Libreville, Gabon 🇬🇦

Priemerná denná a nočná teplota v Libreville

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Libreville

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň