Typické počasie na súde, Gambia 🇬🇲

Priemerná denná a nočná teplota na súde

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky na súde

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň