Typické počasie v Some, Gambia 🇬🇲

Priemerná denná a nočná teplota v Some

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Some

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň