Typické počasie v Yone, Guam 🇬🇺

Priemerná denná a nočná teplota v Yone

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Yone

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň