Typické počasie v Castel, Guernsey 🇬🇬

Priemerná denná a nočná teplota v Castel

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Castel

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň