Typické počasie v Bissau, Guinea-Bissau 🇬🇼

Priemerná denná a nočná teplota v Bissau

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Bissau

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň