Typické počasie v Canchungo, Guinea-Bissau 🇬🇼

Priemerná denná a nočná teplota v Canchungo

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Canchungo

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň