Typické počasie v oddelení Cortés, honduras 🇭🇳

Priemerná denná a nočná teplota v oddelení Cortés

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v oddelení Cortés

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň