Typické počasie v Ajke, maďarsko 🇭🇺

Priemerná denná a nočná teplota v Ajke

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Ajke

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň