Typické počasie v župe Vas, maďarsko 🇭🇺

Priemerná denná a nočná teplota v župe Vas

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v župe Vas

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň