Typické počasie v Khanaqine, Irak 🇮🇶

Priemerná denná a nočná teplota v Khanaqine

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Khanaqine

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň