Typické počasie v Kifri, Irak 🇮🇶

Priemerná denná a nočná teplota v Kifri

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Kifri

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň