Typické počasie v St. Helier, trikot 🇯🇪

Priemerná denná a nočná teplota v St. Helier

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v St. Helier

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň