Typické počasie vo Vangaži, Lotyšsko 🇱🇻

Priemerná denná a nočná teplota vo Vangaži

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky vo Vangaži

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň