Typické počasie v Gante, Libéria 🇱🇷

Priemerná denná a nočná teplota v Gante

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Gante

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň