Typické počasie vo Vilankule, Mozambik 🇲🇿

Priemerná denná a nočná teplota vo Vilankule

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky vo Vilankule

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň