Typické počasie v Changuinola, Panama 🇵🇦

Priemerná denná a nočná teplota v Changuinola

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Changuinola

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň