Typické počasie v Goroku, Papua-Nová Guinea 🇵🇬

Priemerná denná a nočná teplota v Goroku

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Goroku

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň