Typické počasie v Al Rayyan, katar 🇶🇦

Priemerná denná a nočná teplota v Al Rayyan

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Al Rayyan

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň