Typické počasie v Nyamate, Rwanda 🇷🇼

Priemerná denná a nočná teplota v Nyamate

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Nyamate

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň