Typické počasie v Kebemeri, Senegal 🇸🇳

Priemerná denná a nočná teplota v Kebemeri

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Kebemeri

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň