Typické počasie v Kamniku, Slovinsko 🇸🇮

Priemerná denná a nočná teplota v Kamniku

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Kamniku

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň