Typické počasie v Baidoa, Somálsko 🇸🇴

Priemerná denná a nočná teplota v Baidoa

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Baidoa

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň