Typické počasie v Manrese, španielsko 🇪🇸

Priemerná denná a nočná teplota v Manrese

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Manrese

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň