Typické počasie v Torelló, španielsko 🇪🇸

Priemerná denná a nočná teplota v Torelló

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Torelló

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň