Typické počasie v Meerzorgu, Surinam 🇸🇷

Priemerná denná a nočná teplota v Meerzorgu

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Meerzorgu

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň