Typické počasie v Šurabe, Tadžikistan 🇹🇯

Priemerná denná a nočná teplota v Šurabe

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Šurabe

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň