Typické počasie v Ermere, Timor-Leste 🇹🇱

Priemerná denná a nočná teplota v Ermere

Priemerná denná teplota
Priemerná nočná teplota

Mesačné úplné zrážky v Ermere

Celkové zrážky, liter / m2

Mraky kryt

Mraky kryt, %

Priemerné Mesačné Hodiny Slnečného Svitu

Priemerný počet hodín slnečného svitu za deň